O nás

Společnost KÁMEN BARBORA s.r.o. vyrábí přírodní kamenivo pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. Záměrem je dodávat svým zákazníkům výrobky na základě jejich požadavků. Pro zajištění kvality byl zaveden systém řízení výroby.

Ložisko je tvořeno kamenivem s petrografickým složením, které odpovídá místu umístění odvalu. Zejména se jedná o svory, svorové ruly a amfibolity. Jelikož se jedná o hlušinový materiál na odvale dolu Barbora, nad rámec běžných rozborů probíhá při výrobě kontinuální kontrola limitních hodnot stanovených SUJB.

Objednávky kameniva

Prodej kameniva probíhá na základě objednávky. Odvoz kamene je možný jen po předešlé domluvě.

Použití kameniva

  • k výstavbě komunikací (silnice, chodníky, parkovací plochy)
  • pro inženýrské stavby
  • k vyrovnávání terénních nerovností mimo obydlí
  • pro úpravu a opravu lesních a polních cest