Pobočka Jáchymov Vršek

Objednávky kameniva Prodej kameniva probíhá na základě objednávky. Odvoz kamene je možný jen po předešlé domluvě. Ceník ke stažení v PDF
Použití kameniva
  • k výstavbě komunikací (silnice, chodníky, parkovací plochy)
  • pro inženýrské stavby
  • k vyrovnávání terénních nerovností mimo obydlí
  • pro úpravu a opravu lesních a polních cest.
Volejte, pište:

Pavel Molnár / obchodní ředitel / okokv@seznam.cz / tel.: 420 775 687 676

Prodáváme přírodní drcené kamenivo certifikované dle ČSN EN 13242+A1 – Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace. Ložisko obsahuje zejména svory, svorové ruly a amfibolity. Jelikož se jedná o hlušinový materiál po těžbě na dole Barbora, nad rámec běžných rozborů probíhá při výrobě kontinuální kontrola limitních hodnot stanovených SUJB. Přestože se jedná o kamenivo, které bylo radiometricky rozdruženo a zkontrolováno, jeho použití je povoleno jen pro stavby jiné než s pobytovou místností..
Kde nás najdete:KÁMEN BARBORA s.r.o. Pobočka: Jáchymov Vršek, 50°22’28.6″N 12°52’01.6″E
Ceník: Prodej

Nabízíme k prodeji přírodní drcené kamenivo rozdělené dle následujících frakcí:

Frakce kameniva (mm) Kč/tuna Certifikace
0 - 10 B 120 Kč bez certifikace
0 - 16 PDK 190 Kč  dle ČSN 13242+A1
0 - 16 B 120 Kč bez certifikace
0 - 32 PDK 190 Kč  dle ČSN 13242+A1
0 - 32 B 150 Kč bez certifikace
0 - 63 PDK 190 Kč  dle ČSN 13242+A1
0 - 63 B 150 Kč  bez certifikace
Lomový kámen 150 Kč  bez certifikace
 16 - 32 PDK 260 Kč  dle ČSN 13242+A1
32 - 63 PDK 210 Kč  dle ČSN 13242+A1
63 - 125 PDK 210 Kč bez certifikace
8 - 16 PDK 295 Kč dle ČSN 13242+A1

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH. Cena je vždy uvedena za 1 tunu.